برچسب: شرکت تراکتورسازی ایران

گپ و گفت 574: وبینار تحول دیجیتال و هوشمندسازی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت تراکتورسازی ایران برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تحول دیجیتال و هوشمندسازی آشنایی با نقشه راه تحول …