برچسب: شرکت طرح اندیشان پویا

گپ و گفت 729: وبینار فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری شرکت طرح اندیشان پویا برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرار مالیاتی،اجتناب مالیاتی (با نگاهی به مالیات تراکنش های …