برچسب: شرکت نرم افزاری فرداد

گپ و گفت 736: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی …

گپ و گفت 737: وبینار کات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی بر اساس قانون جدید به میزبانی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت کات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی …

گپ و گفت 735: وبینار آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام …

گپ و گفت 734: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی کارمانا

کارمانا با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی …

گپ و گفت 720: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی تشریح …

گپ و گفت 715: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری تشریح …

گپ و گفت 714: وبینار آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین …