برچسب: علوم انسانی

گپ و گفت 420: وبینار اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن چگونه آماده نوشتن مقاله کیفی شویم؟ …