برچسب: علی رهنما

گپ و گفت 485: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده …

گپ و گفت 461: وبینار نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی نکات ارسال اظهارنامه …

گپ و گفت 438: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط اصول مالی در طراحی …

گپ و گفت 377: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی آشنایی با اظهارنامه مالیاتی و …