برچسب: علی گلدوز

گپ و گفت 545: وبینار ضرورت ها و اصول تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ضرورت ها و اصول تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها دلایل و نیازهای …