برچسب: فراپیام

گپ و گفت 740: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی موسسه پویش هم افزایی ژینو

موسسه پویش هم افزایی ژینو با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای دورهم‌‌‌‌نشینی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای …

گپ و گفت 739: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس و موسسه پویش هم‌‌‌‌افزایی ژینو و دورهم‌‌‌‌نشینی و فضای کار اشتراکی کوآپ با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حسابرسی و بازرسی تامین …

گپ و گفت 738: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

شهرک های صنعتی استان قزوین و موسسه اندیشه سازان ترقی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی …

گپ و گفت 565: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان حمایت های مالیاتی از شرکتهای دانش …

گپ و گفت 541: وبینار قوانین مالیاتی و سایر قوانین به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین مالیاتی و سایر قوانین فرآیند رسیدگی مالیاتی فرآیند دادرسی مالیاتی فرآیند دادخواهی …