برچسب: فرناز میری مقدم

گپ و گفت 128: تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها انواع مالیات های مقرر در قوانین انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال نحوه اعتراض به برگ تشخیص بخشنامه جدید نوآفرین …