برچسب: مالی

گپ و گفت 711: وبینار اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها معیارهای انتخاب نرم افزار حسابداری …

گپ و گفت 709: وبینار آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و کار به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و …

گپ و گفت 708: وبینار آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن تهیه …

گپ و گفت 696: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شایگان سیستم برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی وظایف مدیرمالی در …

گپ و گفت 695: وبینار آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) به میزبانی کارمانا

کارمانا برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) معیارهای شناسایی مخارج تأمین مالی نکات حائز اهمیت مثالهای در خصوص مخارج …

گپ و گفت 671: وبینار آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) شناخت …

گپ و گفت 692: وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) بهای تمام شده موجودی مواد و کالا …