برچسب: محمدحسن احمدزاده

گپ و گفت 385: وبینار حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق و دستمزد و مزایای قانون کار نحوه محاسبه حقوق …