برچسب: مرتضی سیمایی صراف

گپ و گفت 579: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها انواع مالیات بر املاک نرخ مالیات بر …

گپ و گفت 502: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

شهرک های صنعتی استان قزوین و موسسه اندیشه سازان ترقی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها …

گپ و گفت 512: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها انواع مالیات بر املاک …

گپ و گفت 466: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران به میزبانی سپیدار سیستم

سپیدار سیستم با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران جایگاه داوری در قرارداد نویسی دعاوی قابل …

گپ و گفت 401: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی مدیریت ثروت ستارگان

مدیریت ثروت ستارگان با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها مراحل و فرآیند دادرسی مالیاتی براساس آخرین …

گپ و گفت 374: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران رایج ترین اشتباهات حقوقی …