برچسب: مرتضی فلکی

گپ و گفت 484: وبینار نکات کاربردی قانون کار در جهت توانمندسازی کسب و کارهای حوزه گردشگری به میزبانی استانداری مازندران

روابط عمومی استانداری مازندران و پارک علم و فناوری مازندران – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با همکاری …

گپ و گفت 494: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی تیوان

تیوان با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و عواقب …

گپ و گفت 457: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و …

گپ و گفت 451: وبینار آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی …