برچسب: مرتضی فلکی

گپ و گفت 457: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و …

گپ و گفت 451: وبینار آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی …

گپ و گفت 400: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

انجمن کارگزاران رسمی بیمه با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، …