برچسب: مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 447: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها اصول مالی در …

گپ و گفت 424: وبینار انواع قرارداد و مقررات آن در تامین اجتماعی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت انواع قرارداد و مقررات آن در تامین اجتماعی تامین اجتماعی در قراردادهای …

گپ و گفت 368: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ فرآیند و رویه دادرسی مالیاتی …

گپ و گفت 361: وبینار پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک تبعات و جرایم پولشویی …

گپ و گفت 339: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با …

گپ و گفت 249: اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

محورهای گپ و گفت اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها راه های افزایش ارزش شرکت مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا تشریح فرض تفکیک …