برچسب: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 232: آشنایی با ریسک های بیزنس مدل کسب و کار با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت آشنایی با ریسک های بیزنس مدل کسب و کار مسئولیت های حقوقی مدیران استارتاپ ها نمونه های موفق بیمه محصولات و خدمات استارتاپ های ایرانی …

گپ و گفت 138: حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به آن نحوه محاسبه ضریب 7.8 الی 16.67 به …

گپ و گفت 117: مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی مفاهیم پایه ای حسابداری ترازنامه و صورت های مالی نکات حقوقی مالیاتی برای مدیران فایل صوتی این گپ و گفت را در زیر میتوانید …

گپ و گفت 89: نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای …