برچسب: مهدی منفرد

گپ و گفت 249: اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

محورهای گپ و گفت اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها راه های افزایش ارزش شرکت مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا تشریح فرض تفکیک …

گپ و گفت 200: آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال آشنایی با مالیات ارزش افزوده نحوه اعتراض به برگ تشخیص …