برچسب: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

گپ و گفت 420: وبینار اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن چگونه آماده نوشتن مقاله کیفی شویم؟ …

گپ و گفت 324: وبینار مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مطالعات کیفی، مبانی فلسفی و رویکردها تاریخچه، ماهیت و سیر تحولی پژوهش کیفی مبانی …