برچسب: مونا جوادی

گپ و گفت 726: وبینار نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید تعریف بیمه شخص ثالث خودرو …