برچسب: هادی طالع خرسندی

گپ و گفت 652: لایو اینستاگرام نکات کاربردی حقوقی برای مدیران به میزبانی موسسه عدل پژوهان داد خرسند

موسسه عدل پژوهان داد خرسند برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات کاربردی حقوقی برای مدیران رایج ترین اشتباهات حقوقی مدیران راهکارهای حقوقی ویژه مدیران جایگاه مشاوره حقوقی …

گپ و گفت 650: لایو اینستاگرام آشنایی با نکات حقوقی قراردادنویسی به میزبانی موسسه عدل پژوهان داد خرسند

موسسه عدل پژوهان داد خرسند برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی قراردادنویسی تعریف قرارداد شرایط اساسی قرارداد انواع قرارداد حل و فصل اختلافات در …