برچسب: پارک علم و فناوری البرز

گپ و گفت 328: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری البرز

پارک علم و فناوری البرز با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی دادخواهی …