برچسب: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 214: آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

محورهای گپ و گفت آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد تفاوت بازاریابی و تبلیغات مزایا و معایب بازاریابی محتوا نحوه بهره مندی کسب و کارها از بازاریابی محتوا …

گپ و گفت 173: آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

محورهای گپ و گفت آشنایی با بازاریابی محتوا بر بستر رویداد تفاوت بازاریابی و تبلیغات مزایا و معایب بازاریابی محتوا نحوه بهره مندی کسب و کارها از بازاریابی محتوا …

گپ و گفت 135: اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

اصول حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها راه های افزایش ارزش شرکت مفروضات حسابداری کاربردی برای شرکت های نوپا تشریح فرض تفکیک شخصیت ها در حسابداری …

گپ و گفت 83: قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر در پارک های فناوری با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

محورهای گپ و گفت قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر در پارک های فناوری قانون کار برای شرکت های مستقر در پارک ها معافیت مالیاتی برای شرکت …