برچسب: پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

گپ و گفت 736: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی …