برچسب: پارک علم و فناوری لرستان

گپ و گفت 692: وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان

پارک علم و فناوری لرستان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) بهای تمام شده موجودی مواد و کالا …