برچسب: پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

گپ و گفت 565: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان حمایت های مالیاتی از شرکتهای دانش …