برچسب: کارمانا

گپ و گفت 695: وبینار آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) به میزبانی کارمانا

کارمانا برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) معیارهای شناسایی مخارج تأمین مالی نکات حائز اهمیت مثالهای در خصوص مخارج …