برچسب: کارمانا

گپ و گفت 734: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی کارمانا

کارمانا با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی …

گپ و گفت 695: وبینار آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) به میزبانی کارمانا

کارمانا برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) معیارهای شناسایی مخارج تأمین مالی نکات حائز اهمیت مثالهای در خصوص مخارج …