برچسب: یوسف چکاه

گپ و گفت 731: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و گروه نرم افزاری نیکان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی وظایف مدیرمالی در …